Tarjouspyyntö liittyy 6Aika-Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset-hankkeeseen, jota hallinnoi Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoyhtiö Tredea Oy. Hankkeessa on mukana 8 osatoteuttajaa: Lounais-Suomen Jätehuolto, Turun AMK, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Oulun Jätehuolto, TTY-säätiö, Ekokumppanit, Suomen ympäristökeskus ja Tredea. Materiaalivirtaselvityksen tilaaja on Tredea Oy, joka on Tampereen ja 7 ympäryskunnan omistama kehitysyhtiö.

Materiaalivirtaselvityksellä halutaan tietoa materiaalien uudelleenkäytöstä Tarastenjärven…

Lue lisää

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy pyytää tarjousta 6Aika avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen materiaalien käännöspalveluista. Tilaaja koordinoi Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkien yhteistä Avoin data ja rajapinnat -kärkihanketta. Hanke kuuluu Kuutoskaupunkien 6Aika-yhteistyöstrategiaan.

Tutustu käännöspalveluita (suomi-englanti-suomi) koskevaan tarjouspyyntöön.

Tampereen kaupungin elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy pyytää tarjousta businessarkkitehtuuri-työpajoista, joiden avulla etsitään yhteistä toimintamallia, joka koordinoi yhteen eri innovaatioalustojen ja innovaatioympäristöjen toimijoiden toimintaa ja kytkee toiminnat vahvasti osaksi alueen yrityspalveluita.

Tredea on yhtenä osatoteuttajana Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika Avoimet innovaatioalustat -hankkeessa. Innovaatioalustat ovat yksinkertaistettuna uusien tuotteiden, palvelujen ja…

Lue lisääYrityskiihdytys käynnistyy Mediapoliksessa

Tampereen AV- ja digikeskittymässä Mediapoliksessa käynnistyy keväällä kiihdyttämö, jonka tarkoitus on vauhdittaa aloittelevien yritysten toimintaa. Kiihdyttämö suunnataan media-alalla toimiville kasvuyrityksille, jotta ne menestyisivät nopeammin ja saisivat pääomasijoituksia.

Kiihdyttömän ensimmäinen jakso alkaa toukokuussa ja siihen valitaan kymmenen media-alan startupia. Yritykset voivat olla sisällöntuottajia tai -jakelijoita, tai ne voivat…

Lue lisää

Tampereen kaupungin elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy pyytää tarjousta GPD Step Change startup -kilpailun toteuttamisen tukemiseen. Tarjouspyyntö liittyy Tampereen kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaan Valmistavan teollisuuden uusiutuminen ja digitalisaatio AIKO -hankkeeseen, jonka vastuullisena kokonaistuottajana toimii Tredea Oy.

Tutustu tarjouspyyntöön tästä.

Tarjouspyyntö: Haetaan palveluntuottajaa hackathonien toteuttamiseksi

Tampereen kaupungin elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy pyytää tarjousta hackathonien toteuttamiseksi. Tarjouspyyntö liittyy Tampereen kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaan Valmistavan teollisuuden uusiutuminen ja digitalisaatio AIKO -hankkeeseen, jonka vastuullisena kokonaistuottajana toimii Tredea Oy.

Tustustu tarjouspyyntöön tästä.

Tampereen kaupungin elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy pyytää tarjousta avoimen datan käyttötapauksien kartoittamiseksi. Tredea Oy koordinoi Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkien yhteistä Avoin data ja rajapinnat -kärkihanketta. Hankkeeseen liittyy Euroopan unionin aluekehitysrahaston (EAKR) mukaista julkista rahoitusta. Tavoitteena on tehdä datan avaamisesta luonteva osa kaupunkien normaalia toimintaa ja…

Lue lisää

Tredean myöntämän innovaatiosetelin kysyntä on ollut vilkasta mikro- ja pk-yritysten keskuudessa. Vuoden 2016 tukea alettiin myöntää marraskuun puolivälissä ja koko 100 000 €:n tuki myönnettiin kahdessa viikossa.

Kevään 2017 seteleitä koskevia hakemuksia on edelleen saatu runsaasti. Haku on suljettu, ja hakemukset käsitellään tammikuun aikana.

Koska myönnettävissä oleva kokonaissumma on rajallinen…

Lue lisää

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy lähtee uudistuneena vuoteen 2017. Toimitusjohtaja Harri Airaksisen mukaan toiminnassa yhdistyvät kaksi pääperiaatetta. Käytännön työssä on valmius lähteä nopeisiin toimiin aina kun tilanne sitä vaatii, taustalla taas vaikuttavat selkeät strategiset valinnat. Ne suuntaavat toimintaa niin, että niukat resurssit saadaan tehokkaimmin hyödynnettyä työpaikkojen, innovaatioiden, uusien…

Lue lisää

Tredean liiketoiminnan kehitysjohtajaksi on nimitetty DI Petri Nykänen. Hän aloittaa tehtävässä virallisesti 1.1.2017 ja käytännössä jatkaa jo elokuussa 2016 yhdessä Tampereen kaupungin kanssa aloitettuja toimenpiteitä.

Petri Nykänen

Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelman sisältö on horisontaalinen kokonaisuus joka leikkaa halki kaikkien Tredean asiakastoimialojen (1.1.2017: Uudistuva teollisuus, älykkään kaupungin ratkaisut ja tapahtuma-, kävijä- ja…

Lue lisää

Osana Tampereen kaupunkiseudun uuden elinkeino-ohjelman toteutusta, Tredea Oy uudistaa oman toimintamallinsa ja organisaationsa. Uudistuksella tavoitellaan entistä parempaa asiakaslähtöisyyttä, ketteryyttä ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta.

Tredean uusi organisaatio ja asiakastoimialat perustuvat Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelmassa määriteltyihin seudullisiin painopistealueisiin, joita ovat

 1. Uudistuva teollisuus
 2. Älykkään kaupungin ratkaisut
 3. Terveys ja hyvinvointi (Finnmedi Oy vastaa)
 4. Tapahtuma-, kävijä- ja…
Lue lisää

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma vuosille 2017-2021 julkistettiin tänään elinkeinoelämän edustajille ja päättäjille Tampereen Teatterissa järjestetyssä tilaisuudessa.

Tampereen kaupunkiseutu tarvitsee luovaa uhoa: rohkeutta yhdistää perinteiset vahvuudet ja uudet kehitysmahdollisuudet, jotta kasvu voi jatkua menestyksekkäästi. Siksi elinkeino-ohjelmaan valitut painoalat nojaavat kaupunkiseudun pitkäjänteisesti kehitettyihin vahvuuksiin ja uudistavat niitä.

Nämä painoalat ovat

1. Uudistuva teollisuus…

Lue lisää

Haemme joukkueeseemme controlleria vakituiseen työsuhteeseen.

Tehtäväkenttääsi kuuluvat

 • taloussuunnitteluun, budjetointiin, ennusteisiin ja tilinpäätökseen liittyvät tehtävät,
 • kehityshankkeiden ja yhtiön talouden raportointi sekä lukujen analysointi,
 • kustannuslaskenta ja
 • talousraportoinnin ja talousjärjestelmien kehittäminen.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytämme

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa taloushallinnon alalta,
 • aiempaa työkokemusta talouden laskenta- ja analysointitehtävistä,
 • MS Office -ohjelmiston sujuvaa hallintaa,
 • käyttökokemusta raportointijärjestelmistä (SAP),
Lue lisää

Smart Tampere -ohjelma rakentaa Tampereesta kansainvälisesti tunnettua, vetovoimaista, älykästä kaupunkia, jossa yritykset ja asukkaat ovat mukana käytännön kehittämisessä. Tampereen kaupunki haluaa olla koollekutsuja ja mahdollistaja niin, että eri osaajien innovatiivisella yhteistyöllä lisätään alueen talouskasvua ja parannetaan asukkaiden elämänlaatua digitalisaation tuomilla mahdollisuuksilla.

Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen kaupunkikehittämisen kärki vuosille 2017–2021 esiteltiin 18.10.2016…

Lue lisää

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy järjesti 12.10. Tampereen Mediapoliksessa tilaisuuden potentiaalisille innovaatiosetelin palveluntuottajille. Paikalla oli jopa 80 yritysten, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten edustajaa.

Tilaisuudessa esiteltiin innovaatiosetelin pääperiaatteita palveluntuottajan näkökulmasta. Tutustu materiaaliin osoitteessa https://yritystampere.fi/ajankohtaista/palveluiden-tuottaminen-innovaatiosetelia-kayttaville-yrityksille-innostaa-tampereen-kaupunkiseudulla

Innovaatiosetelistä usein kysytyt kysymykset vastauksineen:

https://yritystampere.fi/innovaatioseteli/usein-kysytyt-kysymykset-faq

Maaliskuun 26. päivästä alkaen airBaltic avaa kahdeksan uutta lentoreittiä, joista yhden Tampereelle. Uusi reitti parantaa niin Baltian maiden kuin muun euroopan saavutettavuutta Tampereelta käsin. 

"airBaltic luo tärkeän yhteyde Baltian alueen ja maailman välille. Osana Horisontti 2020 -liiketoimintasuunnitelmaamme parannamme yhteyksiämme avaamalla vuonna 2017 kahdeksan uutta reittiä tärkeille kohdekentille. Lisäksi parannamme

Lue lisää

Ladataan…